Zakendoen in het buitenland is voor veel ZZP’ers en MKB’ers aan de orde van de dag. In deze blog serie zetten we de verschillende voorwaarden voor zakendoen in het buitenland voor je op een rijtje, te beginnen met het importeren van goederen en diensten.

Binnen of buiten de EU

Het goed op orde hebben van de voorwaarden voor importeren is van groot belang om boetes of naheffingen van bijvoorbeeld de Douane te voorkomen.

De eerste vraag die je je moet stellen, is of je importeert van een land dat lid is van de EU of buiten de EU valt. Op basis daarvan zijn er namelijk verschillende regels van toepassing.

Achtereenvolgens bespreken we in deze blog:

 • Goederen importeren uit een land binnen de EU Diensten importeren uit een land binnen de EU Goederen importeren uit een land buiten de EU Belastingen en heffingen
 • Aandachtspunten
 • Diensten importeren uit een land buiten de EU

Goederen importeren uit een land binnen de EU

Omdat binnen de EU sprake is van vrij verkeer van goederen, hoef je geen invoerrechten te betalen. Er zijn wel aandachtspunten wanneer je goederen importeert vanuit landen binnen de EU:

 • Geef in je administratie duidelijk aan welke goederen binnen en buiten de EU gekocht zijn;
 • Controleer op basis van de producteisen of sprake is van accijns, verbruiksbelasting en Nederlandse wet- en regelgeving omtrent het product. Hiervoor gelden dezelfde regels als hieronder bij ‘Goederen importeren uit een land buiten de EU’ .

Ook voor import uit een land binnen de EU gelden aparte regels voor de btw. Lees hiervoor onze andere blog.

Diensten importeren uit een land binnen de EU

De regels met betrekking tot het importeren van diensten binnen de EU zijn niet significant anders dan wanneer je diensten importeert uit een land buiten de EU.

Het grote verschil wordt hierbij veroorzaakt doordat EU-inwoners geen verblijfsvergunning nodig hebben om te mogen werken in Nederland. Het blijft echter wel zaak om goed na te gaan of sprake is van loondienst of ZZP-verband. Want ook in het geval van het importeren van dienstverleners vanuit het buitenland heb je te maken met de mogelijkheid van een fictieve dienstbetrekking. Zie hiervoor tevens de blog die we hierover schreven.

Goederen importeren uit een land buiten de EU

Belastingen en heffingen bij het importeren van goederen buiten de EU
Bij het importeren van goederen buiten de EU kun je in ieder geval te maken krijgen met de volgende regels over belastingen en heffingen:

 • Aangifte bij de Douane. Omdat je goederen inbrengt binnen de EU, moet je aangifte doen. Hierover moet je invoerrechten en belastingen betalen. Vaak wordt deze aangifte bij de Douane verzorgd door de vervoerder of douane-expediteur. Zorg dat je hier goede afspraken over maakt. Aangifte doen regel je via de Nationale Helpdesk Douane.
 • Om aangifte te kunnen doen, heb je de goederencode van je producten nodig. Die vind je in in het gebruikstarief DTV. Daarin staan de volgende gegevens:
  • De goederencode die je nodig hebt voor de aangifte bij de Douane;
  • Een omschrijving van de goederen;
  • De rechten en andere belastingen die je bij invoer moet betalen; en
  • Andere verplichtingen waar je bij de invoer rekening mee dient te houden.
 • Afhankelijk van het soort product of het land waaruit je importeert, betaal je invoerrechten. Deze tarieven vind je in het Gebruikstarief DTV. In sommige gevallen betaal je helemaal geen invoerrechten. Dit kan het geval zijn wanneer:
  • Je product is gemaakt in een land waarmee de EU een handelsverdrag Je hebt in zo’n geval wel een oorsprongsformulier nodig.
  • Je een grondstof of halffabricaat importeert waaraan een tekort bestaat in de EU. In dat geval krijg je een korting op de invoerrechten of betaal je helemaal geen invoerrechten.
 • Additionele heffingen kunnen van toepassing zijn bij alcoholhoudende dranken, tabaksproducten of brandstoffen. In dat geval betaal je additionele accijns. Verbruiksbelasting is van toepassing wanneer je vruchtensappen of andere alcoholvrije dranken importeert. Deze accijns en verbruiksbelasting betaal je ook aan de Douane.
 • Een andere vorm van additionele heffingen zijn de antidumpheffingen. Deze zijn in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat producten niet op de Europese markt komen tegen dumpprijzen. Denk in dat geval bijvoorbeeld aan belastingen op personenauto’s.

Let op: omdat de btw een complex onderdeel is van het zakendoen in het buitenland, wijden we hier een aparte blog aan.

Aandachtspunten bij importeren van goederen buiten de EU
Naast belastingen en heffingen zijn er nog andere zaken waar je rekening mee dient te houden bij het importeren van goederen van buiten de EU.

 • Invoerrechten: importeer je bijvoorbeeld bloemen, planten, diervoeding of geneesmiddelen? Dan gelden strenge regels voor het importeren en heb je een invoervergunning of invoercertificaat nodig. Kijk in het handboek VGEM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) of je goederen gaat importeren waarvoor een vergunning of certificaat nodig is.
 • Omdat de Warenwet ervoor moet zorgen dat de producten die in Nederland verkocht worden veilig en bruikbaar zijn, dienen je producten te voldoen aan de veiligheidseisen zoals opgesteld door de Warenwet. Controleer daarom vooraf altijd wat de Europese producteisen zijn via de Trade helpdesk van de Europese Commissie.
 • Houd er rekening mee dat betaalgewoonten per land verschillen. Op nl kun je per land zien wat betalingsgewoonten zijn. Verloopt de betaling niet in euro’s? Dan loop je valutarisico.

Diensten importeren uit een land buiten de EU

Wanneer je diensten importeert uit een land buiten de EU, huur je eigenlijk een persoon in. Let ook dan op dat je vooraf goed bepaalt of de betreffende persoon in loondienst is. In veel gevallen huur je een ZZP-er in om de dienstverlening te verrichten. Deze ZZP’er dient vervolgens te beschikken over een verblijfsvergunning.

Extra opletten bij zorgdiensten
Houd er bij het importeren van zorgdiensten (bijvoorbeeld een verpleegkundige) ook specifiek rekening mee dat deze diensten dienen te voldoen aan de Nederlandse kwaliteitseisen. Hieronder vallen bijvoorbeeld het hebben van geldige diploma’s en een BIG-registratie.

Tips & Tricks

Om het verhaal compleet te maken geven we je nog een lijstje met een paar korte tips & tricks op het moment dat je goederen of diensten wilt gaan importeren vanuit het buitenland. Wil je meer weten? Neem dan contact op met je NOAB-adviseur.

 • Maak goede afspraken met je leverancier over het vervoer van de goederen.
 • Zorg dat alle afspraken vastliggen in een contract en dat je algemene voorwaarden duidelijk zijn bij de leverancier. Bespreek deze met je leverancier om ervoor te zorgen dat alles duidelijk is: soms kunnen zaken door een taalbarrière toch onjuist geïnterpreteerd worden.
 • Check vooraf de landenpagina van de overheid. Hierop is per land zichtbaar wat de attentiepunten zijn.
 • Maak in de administratie aparte grootboekrekeningen aan voor de import van goederen binnen de EU en buiten de EU. Dit gaat je helpen bij het invullen van de aangifte btw waarin je dit onderscheid ook dient te maken.
 • Check vooraf of je leverancier betrouwbaar is door middel van het opvragen van referenties, officiële instanties zoals Kamer van Koophandel, equivalent van de Kamer van Koophandel in het betreffende land of het Centrum tot Bevordering van Import uit Ontwikkelingslanden.

Vragen

Heb je vragen over zakendoen met het buitenland? Wil je zeker weten dat je voldoet aan de regelgeving? Vraag dit na bij je NOAB-adviseur.